Pochodzenie nazwiska Rubinowitsch

Nagrane w ponad siedemdziesięciu formach pisowni, w tym Reuben, Ruhben, Rubin i Rubel, do zdrobnień i patronimów, takich jak Reubbens, Rubenovic i Rubinivitz, jest to nazwisko pochodzenia hebrajskiego i / lub germańskiego sprzed VII wieku. Istnieje pewne zamieszanie co do pochodzenia, ponieważ wydaje się, że wywodzi się ono od imienia czasów biblijnych „Reuven”, oznaczającego „oto mój syn”, ale może równie dobrze mieć korzenie z niemieckim słowem „rubin” oznaczającym rubin i pochodna łacińskiego rubeus - czerwony. Istnieje kilka prostych linii z nazwami, a to jest dobry przykład niejasnych początków.

Podobnie jak wiele rzekomo hebrajskich lub żydowskich „imion”, prawdopodobnie zawdzięcza swoje pierwotne użycie w Europie legendarnym chrześcijańskim krzyżowcom z XII wieku, którzy wielokrotnie wyruszali pod rządami różnych europejskich władców, aby „uwolnić” Ziemię Świętą z uścisku niewiernych . W tym samozwańczym zadaniu najwyraźniej nie powiodło im się. Mimo to weszło w modę, że żołnierze powracający z wypraw krzyżowych nadawali swoim dzieciom imiona postaci biblijnych, a przynajmniej osób związanych z wczesnochrześcijańskim kościołem. Większość z tych imion, takich jak Abraham, Izaak i Józef jako przykłady, była hebrajska, ale zostały one „schrystianizowane” we wczesnym użyciu jako nazwiska, zanim w wielu przypadkach stały się ponownie głównie żydowskie po XVI wieku! To szczególne nazwisko było powszechnie używane w Niemczech, Polsce, Rosji i na Ukrainie, ale znacznie rzadziej we Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Najwcześniejsze przykłady zapisów nazwisk na świecie można znaleźć w zachowanych niemieckich dokumentach i rejestrach z okresu średniowiecza, a są to: Richter Rubynus z Brunn w 1240 r. i Nicolas Rubein z Munchen w 1377 r. Na przestrzeni wieków nazwiska w każdy kraj nadal „rozwijał się”, często prowadząc do zdumiewających wariantów oryginalnej pisowni.


Nazwisko Rubinowitsch. Genealogia, pochodzenie, historia, znaczenie i ważność

Odkrywanie historycznych korzeni nazwiska rubinowitsch jest głęboko interesujące, ponieważ prowadzi nas z powrotem do przodków i krewnych, którzy założyli ten ród. W oparciu o to, co wiemy o sposobie powstawania nazwisk, możemy zaoferować realistyczne wyjaśnienie pochodzenia rubinowitsch.

Nazwisko Rubinowitsch na świecie

Chociaż nazwiska mają określone pochodzenie w konkretnym czasie i regionie planety, wiele z nich rozprzestrzeniło się na całym świecie z różnych powodów, jak to jest w przypadku nazwiska rubinowitsch.

Historia Rubinowitsch

Kronika historyczna dotycząca rubinowitsch opiera się na imponującej serii wydarzeń, które były protagonizowane przez tych, którzy nosili to nazwisko na przestrzeni historii. W poniższych liniach znajdziesz wszystko, co udało nam się zebrać na temat nazwiska rubinowitsch.

Sugerujemy, że jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o nazwisku rubinowitsch, spróbujcie je zlokalizować za pomocą sugerowanych przez nas źródeł bibliograficznych.

Znaczące postacie o nazwisku Rubinowitsch

Jest więcej niż prawdopodobne, że w historii ludzkości istnieli wybitni ludzie o nazwisku rubinowitsch. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, nosi nazwisko rubinowitsch, możecie potencjalnie zbudować ilustrowane rodowody dzięki waszym wysiłkom i cnocie.

Nazwisko Rubinowitsch i jego źródła bibliograficzne

Dzięki ważnej rewizji bibliograficznej udało nam się do tej pory zgromadzić informacje o heraldyce, historii i genealogii rubinowitsch. Dostęp do archiwów miejscowości lub miejsc, w których urodzili się i żyli przodkowie, jest oczywiście dobrym sposobem na śledzenie pochodzenia rubinowitsch.

ŹRÓDŁA

Te źródła są niezbędne do rozpoczęcia zrozumienia rubinowitsch, a także nazwisk ogólnie.

 1. Rubinowitch
 2. Rubinowitz
 3. Rabinowitz
 4. Rebentisch
 5. Robinot
 6. Rubinat
 7. Rubinetti
 8. Rubnitz
 9. Rubinato
 10. Rabinat
 11. Rabionet
 12. Robinat
 13. Robinet
 14. Robinett
 15. Robinette
 16. Rufiandis
 17. Rubindecelis
 18. Rabanet
 19. Rabanete
 20. Rabante
 21. Rabinad
 22. Reibnitz
 23. Robnet
 24. Robnett
 25. Rubendall
 26. Rupinder
 27. Ruffinatti
 28. Rubenthaler
 29. Ruffinatto
 30. Rabinaud
 31. Rupental
 32. Rupenthal
 33. Rapinett
 34. Rabaneda
 35. Rabanedo
 36. Rapondi
 37. Ravanet
 38. Ravenet
 39. Raventos
 40. Ravindran
 41. Rehbinder
 42. Reventlow
 43. Reventos
 44. Reventun
 45. Ribando
 46. Ribbentrop
 47. Ripanti
 48. Rippentrop
 49. Ruppenthal
 50. Ravinder