Pochodzenie nazwiska Poff

Nagrane w wielu formach pisowni, w tym Pope, Pape, & Lepope (angielski i francuski), Pabst, Babst, Baff, Paff, Pfaff, Poff (niemiecki), Papez (czeski), Papiez i Papierz (polski), Papis (flamandzki), De Paepe (holenderski), Pappi (fiński) i Papis (flamandzki), a także kilka zdrobnień, w tym Pfaffel, Papen i Paffen (niemiecki), to interesujące nazwisko jest nazwiskiem o statusie europejskim. Wywodzi się od kościelnego tytułu głowy Kościoła rzymskokatolickiego, (łacińskiego) słowa „Papa”, oznaczającego biskupa lub papieża.

We wczesnym Kościele chrześcijańskim „Papa” był używany jako tytuł wyrażający szacunek dla duchownych każdej rangi, ale w Kościele zachodnim stopniowo zaczęto go ograniczać do biskupów, a ostatecznie tylko do biskupa Rzymu. W Kościele wschodnim nadal jest używany przez wszystkich kapłanów. Jako nazwisko prawdopodobnie powstało jako przydomek osoby o surowym wyglądzie kościelnym lub aktora, który grał rolę papieża w średniowiecznym widowisku lub sztuce. Do wczesnych przykładów zapisów nazwisk zaczerpniętych z autentycznych zachowanych list i statutów należy intrygujący zapis „Agnes le Pope” w Cambridgeshire w Anglii. Było to datowane na 1230 r. W zwojach znanych jako „Liber Memorandorum Ecclesie de Bernewelle”, podczas gdy w Niemczech w 1287 r. Wernherus Pfaffe odnotowano w statutach Lorch w stanie Hesja-Nassau. Na przestrzeni wieków, wraz ze zmieniającymi się językami, dialektami i pisownią, nazwiska w każdym kraju nadal „rozwijały się”, często prowadząc do zdumiewających wariantów oryginalnej pisowni.Nazwisko Poff : Pochodzenie, genealogia, historia i pochodzenie

Znajomość historii oraz pochodzenia nazwiska Poff jest ciekawą rzeczą, ponieważ przenosi nas z powrotem do przodków jak i również krewnych, którzy stworzyli ten rodowód. Historia Poff wydaje się być, podobnie jak w przypadku dużej ilości nazwisk, zaplątana i wyjątkowa podróż aż do minionych czasów, by dowiedzieć się o pochodzeniu Poff , co wiedzie nas do posiadania większej ilości informacji o tych, którzy noszą to nazwisko, jakie było jego pochodzenie, jego znak lub tarcze heraldyczne, bibliografia, w której Poff jest zastąpiony..... Możemy spróbować prześledzić jego genealogię, zaś oprócz miejsc pochodzenia nazwiska Poff , wiemy, gdzie jest możliwość spotykania osób o nazwisku Poff aktualnie.

Zobacz pełną listę Poff na świecie

Poff : kronika historyczna

Historyczna kronika nazwiska Poff leży przy interesującej sekwencji wydarzeń, które zostały przedstawione przez ludzi, jacy nosili nazwisko Poff w całkowitej historii, i które to możemy śledzić do tych, którzy byli pierwszymi nosicielami Poff . Ich wyczyny, sposób, w jaki żyli, miejsca, w których mieszkali, ich relacje rodzinne, zawody, które wykonywali.... Wszystko to jest wymagane dla tych, jacy, jak tych, jacy czytają to, są zainteresowani, aby dowiedzieć się więcej o historii, heraldyki, herby i szlachty nazwiska Poff . W poniższych liniach odnajdziesz wszystko, co udało nam się nazbierać na temat nazwiska Poff . Jednakże, w przypadku, wówczas gdy masz więcej informacji historycznych do rozewrzenia, bylibyśmy bardzo wdzięczni za współpracę przy poszerzaniu wiedzy tychże, którzy chcą zaanektować swoją wiedzę na temat nazwiska Poff .

Niestety, nie posiadamy więcej informacji starych o Poff niż te, które chętnie udostępniliśmy. Zachęcamy tych, którzy bywają nas na tej stronie do studiowania zalecanej bibliografii jak i również do częstego powracania, ponieważ często zbieramy istotne uwagi od innych zainteresowanych osób - ludzi zainteresowanych historią i pochodzeniem nazwisk i rodowodów - którzy potrafią mieć szczególnie pomocne informacje o nazwisku Poff , które błyskawicznie (po uprzedniej weryfikacji) zaktualizowalibyśmy na tej stronie. Jeśli zatem jesteś jedną wraz z tych osób, żarliwie zachęcamy Cię do współpracy z naszą firmą i do przesłania nam informacji na temat Poff , które masz, z góry dziękując zbytnio ten gest.

Niektóre spośród najbardziej znanych Poff

Z pewnością było wiele nieznaczących Poff w całej historii, aczkolwiek z jakiegoś względu nie wszystkie kroniki historyczne zebrały je lub dane przyszły do dnia nowoczesnego. Niestety, wszystkie wielkie zasługi mężczyzn i kobiet, którzy mieli nazwisko Poff nie były brane pod uwagę za pośrednictwem historyków czasu. Aczkolwiek nazwisko rodowe ma możliwość łączyć osobę z uznanym rodem i herbem, Bóg dostrzegł, że to pojedyncze osoby, które w trakcie swojego życia, w wyniku pewnych wybitnych czynów lub znaczenia na rzecz społeczności, w której współistniały, nadawały rozgłos swemu nazwisku rodowemu jak i również mogły stać się właścicielami znamienitych linii. Z tego powodu, staramy się dać przesłanie w tej stronie do tych osób z nazwiskiem Poff , którzy, z jakiegokolwiek powodu, zostawili własny wpływ na tok historii.

Nazwisko Poff i jego pochodzenia bibliograficzne

Ze wszystkich doświadczeń, które udało mnie się podsumować do tego czasu, możemy być przekonani, że na nazwisko Poff wydaje się być możliwe, aby znaleźć informacje na temat swoim heraldyki, historii i genealogii. To, musimy podziękować w dużej mierze do bibliografii dla jego konsultacji. Źródła bibliograficzne gromadzą informacje aluzyjne do nazwiska Poff , które pozwalają nam dowiedzieć się czegoś większą ilość wiadomości o jego znaczeniu, pochodzeniu, przebiegu historycznym, herbie i heraldyce. Chcielibyśmy zasugerować klientom tej strony, by skorzystali z kolejnych źródeł, jeśli chcą przeprowadzić badania nad nazwiskiem Poff , a także nad wieloma pozostałymi nazwiskami:

ŹRÓDŁA

Poniższa bibliografia jest wymagana, aby zrobić chód naprzód w analizie Poff , i nazwisk w ogóle.