Pochodzenie nazwiska Mamolo

Powinien pochodzić od łacińskiego nomen Mammolus lub Mamolus, jednego z imion osobowych rodu Mammea lub Mamilia.

Pamięta się o San Mamante, zwanym oprócz Mamolo także Mama i Mames. Był pustelnikiem i męczennikiem w Cezarei Kapadockiej w III wieku. W kalendarzu rzymskim obchodzone jest 17 sierpnia.

Może to być również odmiana nazwiska Momoli, nazwiska lombardzkiego i weneckiego, które powinno pochodzić od imienia domowego Momolo, nazwiska rodowego Gerolamo lub Geronimo.

Nazwisko Mamoli to zdecydowanie Lombard, pochodzące z okolic Mediolanu, Lodi i Pawii.

Mamolo, rzadszy, wydaje się mieć rodowód w rejonie Varese i jeden w rejonie Udine.

Mammola ma rodowód w Rzymie, w rejonie neapolitańskim iw rejonie Reggio.

Mammoli należy do pasma centralnego, ze szczególnym skupieniem w Toskanii w Prato, w okolicach Arezzo i Florencji, w rejonie Ankony, w Umbrii w rejonie Perugii oraz w Rzymie i Rieti.

Mammolo, niezwykle rzadki, wydaje się mieć mały rodowód w rejonie Viterbo i jeszcze mniejszy w rejonie Lecce.

Mamola, bardzo rzadka, wydaje się pochodzić z Palermo.


Nazwisko Mamolo. Genealogia, pochodzenie, historia, znaczenie i ważność

Historia nazwiska mamolo jest, jak większości nazwisk, złożoną i fascynującą podróżą do odległych czasów w celu rozwikłania pochodzenia mamolo. Badanie możliwych początków nazwiska mamolo pozwala nam dowiedzieć się więcej o osobach noszących to nazwisko. Pochodzenie, herb lub różne herby heraldyczne oraz bibliografia, w której wspomniano nazwisko mamolo, są częścią tego ekscytującego badania. Możemy próbować prześledzić genealogię nazwiska mamolo, a oprócz pierwotnych miejsc mamolo, możemy dowiedzieć się, gdzie obecnie można znaleźć osoby o nazwisku mamolo.

Nazwisko Mamolo na świecie

Jest powszechne, że nazwiska takie jak mamolo stały się znane w miejscach bardzo odległych od ich kraju lub regionu pochodzenia. Odkryj, które to są. Istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że mamolo przekroczyło granice swojego miejsca pochodzenia, aby w większym lub mniejszym stopniu osiedlić się w innych częściach świata. Mając do dyspozycji wszystkie informacje, które posiadamy dzisiaj, można stwierdzić, że kraje, w których mamolo jest najbardziej rozpowszechnione, to następujące. Lista krajów z największą obecnością osób o nazwisku mamolo daje nam perspektywę na historię nazwiska, wykraczającą poza jego pochodzenie, skupiając się na jego migracjach. Mobilność osób noszących nazwisko mamolo sprawiła, że jest ono obecne w różnych krajach, jak można stwierdzić.

Historia Mamolo

Historyczna podróż nazwiska mamolo można prześledzić aż do tych, którzy byli jego pierwszymi nosicielami. Czyny, sposób życia, miejsca zamieszkania, relacje rodzinne, jakie mieli, oraz prace, które wykonywali ci, którzy jako pierwsi przyjęli nazwisko mamolo, znajdują się w każdym spojrzeniu wstecz na historię tego rodu. Dla osób takich jak Ty, zainteresowanych historią ukrytą za nazwiskiem mamolo, niezbędne jest znalezienie wszelkiego rodzaju informacji, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, które pomogą zbudować solidną opowieść o tym, jak rozwinęło się narodzenie i ekspansja mamolo. Historia, heraldyka, herby i ewentualna szlachectwo nazwiska mamolo są rozproszone w dokumentach na różnych obszarach i w różnych okresach historycznych, dlatego konieczne jest złożenie skomplikowanej układanki, aby zbliżyć się do faktów z realistycznego punktu widzenia.

Mogą Państwo regularnie odwiedzać naszą stronę, aby uzyskać więcej informacji na temat pochodzenia nazwiska mamolo, ponieważ często przyjmujemy znaczące wkłady od innych osób zainteresowanych heraldyką i historią nazwisk. Jest powszechne, że miłośnicy genealogii i nazwisk dostarczają nam informacji o szczególnej wartości, dlatego dane, które oferujemy na temat pochodzenia mamolo, mogą ulec zmianie. Utrzymujemy naszą stronę internetową w aktualnym stanie dzięki własnym badaniom oraz dzięki wkładom osób takich jak Państwo, po weryfikacji; więc jeśli mają Państwo informacje na temat mamolo i je nam przekażecie, zaktualizujemy je na naszej stronie. Prosimy mieć na uwadze, że jeśli są Państwo w stanie dostarczyć więcej danych na temat nazwiska mamolo lub jakiegokolwiek innego nazwiska i jego pochodzenia, będziemy wdzięczni za współpracę z nami poprzez przesłanie nam informacji na temat pochodzenia mamolo.

Znaczące postacie o nazwisku Mamolo

Niestety, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie wszystkie osoby o nazwisku mamolo, które dokonały znaczących czynów, zostały uwzględnione w kronikach i zapisach historycznych. Zakładamy, że były znaczące wkłady w ludzkość dokonane przez osoby o nazwisku mamolo, chociaż nie wszystkie zostały udokumentowane do naszych czasów. Niestety, nie wszystkie wkłady osób noszących nazwisko mamolo zostały odnotowane przez kronikarzy tamtych czasów. Nazwisko takie jak mamolo może połączyć osobę z ilustrowanym rodowodem i wybitnym herbem. Jednakże należy pamiętać, że to indywidualne osoby, poprzez swoje życie i działania, przynoszą sławę i uznanie swoim nazwiskom. Naszym pragnieniem jest wyróżnienie w tej sekcji tych osób o nazwisku mamolo, które z różnych powodów zostawiły swój ślad w biegu historii.

Nazwisko Mamolo i jego źródła bibliograficzne

Nie trzeba dodawać, że konsultacja źródeł bibliograficznych i dokumentalnych jest niezbędna, aby uzyskać dostęp do informacji o pochodzeniu nazwiska mamolo. Bibliografia zawiera informacje związane z nazwiskiem mamolo, co pozwala nam lepiej zrozumieć jego znaczenie. Pochodzenie, historia, herb lub różne herby oraz heraldyka mamolo są odnotowane w wielu źródłach i dokumentach, które należy znać, aby lepiej je skompilować. Uważamy za bardzo zalecane skorzystanie z następujących źródeł, jeśli pragnie się przeprowadzić badania na temat nazwiska mamolo, jak również wielu innych nazwisk.

ŹRÓDŁA

Te źródła są niezbędne do rozpoczęcia zrozumienia mamolo, a także nazwisk ogólnie.

 1. Mamola
 2. Mamoli
 3. Manolo
 4. Memolo
 5. Mumolo
 6. Mameli
 7. Mamely
 8. Mammola
 9. Mamula
 10. Manalo
 11. Manelo
 12. Manola
 13. Manole
 14. Manoli
 15. Memmolo
 16. Memoli
 17. Manol
 18. Momolu
 19. Mamale
 20. Mummolo
 21. Manilo
 22. Mamul
 23. Maenle
 24. Mammel
 25. Manal
 26. Manale
 27. Manel
 28. Manela
 29. Manell
 30. Manely
 31. Manila
 32. Manli
 33. Manly
 34. Manoel
 35. Manoila
 36. Manolea
 37. Manoliu
 38. Manolla
 39. Manuli
 40. Mimiola
 41. Momel
 42. Monelo
 43. Minola
 44. Manla
 45. Memel
 46. Memela
 47. Maimela
 48. Manlla
 49. Mamelle
 50. Monalo