Pochodzenie nazwiska Colli

Nazwisko Colli: odkrywanie włoskiego pochodzenia

Nazwisko Colli ma głębokie korzenie we Włoszech, szczególnie w regionie Alessandria. Nazwisko to należało do rodzin wysłanych przez Mediolańczyków do zaludnienia miasta Alessandria i należało do ośmiu rodzin, które dzierżyły klucze do obszaru relikwii. Rodzina Colli była znana jako Gibelini z Komuny i zorganizowała marsz Felizzano. Na przestrzeni dziejów członkowie rodziny Colli zajmowali różne stanowiska wpływowe i władzy. Agostino pełnił funkcję wicelegata Bolonii w 1494 r., natomiast Arenito pełnił funkcję ambasadora Cristierny, księżnej Lotaryngii, na dworze Monako. Bandolino był doradcą księcia Giovanniego-Galeazzo Sforzy i pełnił funkcję kapitana sprawiedliwości w Mediolanie w 1480 r. Benedetto napisał chronologiczną historię Casale Monferrato, Bonifacio był jednym z założycieli kleryków regularnych Teatini, a Luigi osiągnął stopień generała dywizji w armii francuskiej po wyróżnieniu się w kampaniach toczonych przez Piemont przeciwko siłom republikańskim.

Herb i motto

Herb rodziny Colli przedstawia srebrną tarczę z trzynastoma czarnymi wzgórzami, izolowanymi i zwężonymi, ułożonymi w kolejności 3, 4, 3, 2 i 1, ze złotym wodzem przedstawiającym czarnego orła w koronie. Herbem rodziny Colli jest wyłaniający się czarny orzeł. Motto rodziny brzmi „Justus ut palma florebit”, co oznacza „Sprawiedliwy zakwitnie jak palma”. Rodzina Colli nosi także alternatywny herb, podzielony na dwie części. Pierwsza część przedstawia zieloną górę na srebrnym tle zwieńczoną czarnym latającym tomem, a druga część przedstawia złotego lwa oświetlonego i z czerwonym językiem.

Odkrywanie powiązań z Alessandrią

Skojarzenie nazwiska Colli z miastem Alessandria jest istotne dla zrozumienia pochodzenia i dziedzictwa tej włoskiej rodziny. Rodziny wysłane przez Mediolanu do zaludnienia Alessandrii odegrały kluczową rolę w rozwoju i zarządzaniu miastem. Posiadanie kluczy do obszaru relikwii oznaczało pozycję zaufania i odpowiedzialności w społeczności. Marsz Felizzano, który sprawowała rodzina Colli, był prestiżowym tytułem oznaczającym przywództwo i władzę. Bycie gibelinami Komuny umieściło także rodzinę Colli w określonej frakcji politycznej, dodatkowo kształtując jej tożsamość i wpływy w Alessandrii.

Wybitne liczby i osiągnięcia

Od roli Agostino jako wicelegata Bolonii po sukcesy wojskowe Luigiego w armii francuskiej, rodzina Colli może poszczycić się bogatą historią osiągnięć i wkładów. Wysiłki dyplomatyczne Arenito jako ambasadora podkreślają powiązania rodziny i interakcje z innymi dworami królewskimi i ówczesnymi rodzinami szlacheckimi. Pozycja Bandolino jako doradcy księcia Giovanniego-Galeazzo Sforzy i jego rola jako kapitana wymiaru sprawiedliwości w Mediolanie świadczą o zaangażowaniu rodziny w zarządzanie i administrację. Pisma historyczne Benedetta i podstawy religijne Bonifacio jeszcze bardziej wzbogacają dziedzictwo rodziny Colli.

Odkrywanie połączenia Adria

Oprócz połączenia z Alessandrią rodzina Colli ma również powiązania z miastem Adria. W herbie tej gałęzi rodu widnieje lazurowa tarcza z naturalną górą, przez którą przecina się zielone drzewo, wyrastające z tarasu w tym samym kolorze, a po bokach stoi srebrny pies. Ten alternatywny herb daje wgląd w wyjątkową historię i dziedzictwo rodziny Colli w mieście Adria.

Wniosek

Nazwisko Colli ma bogatą i różnorodną historię, zakorzenioną w miastach Alessandria i Adria we Włoszech. Od początków jako posiadaczy kluczy w Alessandrii po osiągnięcia dyplomatyczne, wojskowe i naukowe, rodzina Colli pozostawiła niezatarty ślad w historii Włoch. Badając herb, motto i znaczące postacie związane z nazwiskiem Colli, zyskujemy głębsze zrozumienie dziedzictwa i wkładu tej wybitnej włoskiej rodziny.

Źródła:

- Dizionario Storico-Blasonico (1888) autorstwa Giovanniego Battisty di Crollalanza

 1. Meksyk Meksyk
 2. Włochy Włochy
 3. Gwatemala Gwatemala
 4. Brazylia Brazylia
 5. Argentyna Argentyna
 6. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
 7. Francja Francja
 8. Chile Chile
 9. Indonezja Indonezja
 10. Kanada Kanada
 11. Indie Indie
 12. Afryka Południowa Afryka Południowa

Historia nazwiska Colli jest niezwykle interesująca i złożona. Jeśli zagłębimy się w analizę etymologiczną, możemy odkryć fascynujące wskazówki, które pomogą nam lepiej zrozumieć jego znaczenie. Podobnie, patrząc na jego pierwotne rozmieszczenie geograficzne, możemy dostrzec, jak rozprzestrzenił się w czasie i przestrzeni.

Nie możemy jednak pominąć kontekstu historycznego i kulturowego, w którym nazwisko Colli miało swoje początki. Tradycje i zwyczaje epoki, w której pojawiło się to nazwisko, niewątpliwie miały wpływ na jego powstanie i ewolucję. Każdy szczegół daje nam jeszcze jedną wskazówkę dotyczącą głębokich korzeni Colli.

Colli i jego korzenie

Co ciekawe, nazwiska mają różnorodne pochodzenie i znaczenia, które są oknem na przeszłość i różnorodność kulturową różnych społeczeństw na całym świecie. Pierwsze wzmianki o nazwisku Colli pochodzą już z czasów starożytnych, kiedy nadawanie imion mogło mieć charakter praktyczny lub symboliczny. Dlatego nazwisko Colli ma pochodzenie, które ewoluowało na przestrzeni wieków, stając się symbolem identyfikującym tych, którzy je noszą.

Pochodzenie nazwiska Colli z etymologicznego punktu widzenia

Historia nazwiska Colli jest zakorzeniona w etymologii, która pozwala prześledzić jego językowe pochodzenie i rozszyfrować pierwotne znaczenie słów, które nadały mu kształt. W wielu przypadkach nazwiska mają swoje źródło w starożytnych zawodach, szczególnych cechach fizycznych, konkretnych miejscach pochodzenia, imionach osobistych znamienitych przodków, a nawet elementach natury, które na przestrzeni dziejów naznaczyły życie tych, którzy nosili to nazwisko.

Jeśli chodzi o znaczenie Colli, łatwo jest wywnioskować jego interpretację, jednak czasami przekształcenie językowe lub modyfikacja fonetyczna obcych nazwisk może stanowić wyzwanie. Pokazuje to, jak ważne jest nie tylko zrozumienie etymologicznego znaczenia Colli, ale także uwzględnienie jego środowiska kulturowego i geograficznego, a także mobilności i migracji rodzin noszących nazwisko Colli.

Rozkład geograficzny: okno do pochodzenia Colli

Odkrywanie geograficznego pochodzenia nazwiska Colli zanurza nas w fascynującą podróż przez historię. Analiza ta ujawnia wskazówki dotyczące ewolucji rodzin i społeczności na przestrzeni czasu. Obecne rozmieszczenie osób o nazwisku Colli opowiada nam historie o migracjach, osadnictwie i trwałych powiązaniach. Kiedy nazwisko Colli występuje licznie na niektórych obszarach, sugeruje to głębokie korzenie w tych ziemiach. Z drugiej strony niewielka liczba osób o nazwisku Colli w konkretnym miejscu wskazuje na inne pochodzenie, być może wskazując na nowsze migracje do tego regionu.

Odkrywanie pochodzenia nazwiska Colli w kontekście historycznym i kulturowym

Zanurzanie się w kontekście historycznym i kulturowym, z którego wyłoniło się nazwisko Colli, pozwala nam odkryć wskazówki dotyczące przeszłości, ujawniając fascynujące szczegóły dotyczące społeczeństwa i wydarzeń, które naznaczyły tę epokę. Colli to znacznie więcej niż zwykłe nazwisko; Jest świadectwem pradawnej potrzeby tożsamości i przynależności. Odkrywanie początków Colli oznacza wkraczanie w świat pełen tajemnic i ukrytych znaczeń.

Nie można porównywać faktu, że Colli powstało w celu wyróżnienia rodziny wysokiej rangi, zachowania i zapewnienia jej dziedzictwa, z faktem, że pojawienie się tego nazwiska wiąże się z obowiązkami podatkowymi lub prawnymi. W ten sposób każda kultura doświadczyła różnych sposobów rozwoju i transformacji nazwisk, a rdzeń Colli ujawnia rzeczywistość historyczną i społeczną, która go zrodziła.

Badanie pochodzenia Colli

Aby odkryć pochodzenie nazwiska Colli, należy zanurzyć się w skomplikowanym labiryncie danych i dokumentów historycznych. Od starożytnych akt stanu cywilnego po spisy ludności – każda wskazówka może mieć kluczowe znaczenie dla zrekonstruowania historii rodziny Colli na przestrzeni wieków. Genealogiczne bazy danych są jak ukryte skarby pełne cennych informacji, które mogą rzucić światło na pierwszych nosicieli nazwiska Colli i sposób, w jaki było ono przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Ponadto badania etymologiczne pomagają nam zrozumieć językowe i kulturowe korzenie Colli, ujawniając zaskakujące powiązania z innymi regionami geograficznymi, a nawet ze starożytnymi tradycjami rodzinnymi. Technologia również odgrywa ważną rolę w tych badaniach, ponieważ analizy genetyczne mogą dostarczyć wskazówek na temat wzorców migracji i różnorodności genetycznej różnych gałęzi rodziny Colli.

Krótko mówiąc, badanie pochodzenia Colli to fascynująca podróż, która łączy historię, naukę i tradycję, oferując unikalne spojrzenie na bogate dziedzictwo kulturowe i genetyczne, które definiuje każdą osobę noszącą to znamienite nazwisko.

Powody, dla których warto odkryć przeszłość Colli

Odkrywanie pochodzenia nazwiska Colli może być fascynujące z wielu powodów. Zrozumienie tego, skąd pochodzimy, pomaga nam lepiej zrozumieć historię naszej rodziny i naszą tożsamość. Znajomość znaczenia nazwiska może otworzyć nam drzwi do połączenia się z naszymi korzeniami i dziedzictwem kulturowym.

Odkrywanie więzi rodzinnych i tożsamości z Colli

Zagłębianie się w przeszłość Colli

Rozszyfrowanie historii nazwiska Colli może otworzyć drzwi do świata powiązań emocjonalnych i kulturowych, pozwalając ludziom dowiedzieć się więcej o swoich korzeniach i tym, jak ukształtowali własną tożsamość.

Odkrycie wyjątkowej esencji

Badanie tła i znaczenia Colli może wzmocnić połączenie z tożsamością osób noszących nazwisko Colli, zapewniając im większe połączenie z dziedzictwem przodków.

Odkrywanie korzeni Colli to odkrywanie bogactwa historii i różnorodności kulturowej

Refleksja na temat imigracji i walki o prawa socjalne

Zagłębianie się w pochodzenie nazw takich jak Colli, nawet jeśli nie należą one do naszej genealogii, może dostarczyć wskazówek na temat dynamiki migracji, ewolucji społecznej i rozproszenia społeczności etnicznych w różnych epokach i lokalizacjach geograficznych.

Odkrywanie tożsamości kulturowej poprzez nazwiska

Zanurzanie się w historię nazwisk takich jak Colli wzbogaca nasze postrzeganie różnorodności i wyjątkowości kultur i zwyczajów, które składają się na strukturę społeczną, w której nazwisko Colli pojawiło się, ewoluowało i trwa do dziś.

Połączenie z innymi osobami o nazwisku Colli

Wzmocnienie więzi rodzinnych

Odkrywanie zbieżności wspólnego nazwiska Colli z innymi ludźmi może otworzyć drzwi do tworzenia więzi rodzinnych i wzmacniania zapomnianych więzi genealogicznych.

Badanie przeszłości: Colli

Osoby zainteresowane historią i pochodzeniem nazwiska Colli mają możliwość współpracy przy badaniach genealogicznych. Dzielenie się odkryciami i zasobami pozwala nam wspólnie poszerzać wiedzę na temat rodowodu i dziedzictwa.

Odkrywanie ciekawości poprzez edukację

Pytanie o narodziny Colli

Zapytanie o rodowód nazwiska Colli może powstać w wyniku osobistych intryg, potrzeby dowiedzenia się więcej o sobie i swoim otoczeniu.

Odkrycie nowych pasji

Odkrywanie znaczenia nazwiska Colli może otworzyć drzwi do odkrywania nowych pasji, dzięki dogłębnemu badaniu i nawiązaniu kontaktu z historią rodziny możesz rozwinąć cenne umiejętności badawcze, które pozwolą Ci poszerzać wiedzę i krytyczną analizę.

Potomstwo i zachowanie pamięci rodzinnej o Colli

Rejestracja spadku rodzinnego

Badanie i zapisywanie pochodzenia nazwiska Colli może być sposobem na zachowanie pamięci rodzinnej dla przyszłych pokoleń, zapewniając trwałość historii, zwyczajów i sukcesów.

Badanie wydarzeń historycznych

Zanurzanie się w przeszłość Colli pozwala ludziom wnieść wkład w wspólną wiedzę na temat ewolucji społecznej, ruchów migracyjnych i przemian kulturowych na przestrzeni wieków.

Odkrywanie korzeni Colli

Krótko mówiąc, ciekawość poznania pochodzenia nazwiska Colli wynika z połączenia indywidualnej ciekawości, powiązań kulturowych i historycznych oraz chęci zrozumienia i zachowania dziedzictwa rodzinnego Colli. Ten proces eksploracji nie tylko wzbogaca perspektywę, ale także pomaga uzyskać głębszy wgląd we wspólną historię ludzkości.

 1. Calli
 2. Celli
 3. Cilli
 4. Ciolli
 5. Coli
 6. Coll
 7. Colla
 8. Colle
 9. Collia
 10. Collie
 11. Collio
 12. Collo
 13. Colly
 14. Colui
 15. Collu
 16. Coelli
 17. Culli
 18. Caelli
 19. Cailli
 20. Cali
 21. Call
 22. Calla
 23. Calle
 24. Callie
 25. Callo
 26. Caoili
 27. Celai
 28. Celi
 29. Cell
 30. Cella
 31. Celle
 32. Cello
 33. Chali
 34. Cheli
 35. Chelli
 36. Chouli
 37. Choulli
 38. Chulli
 39. Cilla
 40. Cillia
 41. Cillie
 42. Cillo
 43. Cilly
 44. Cioli
 45. Coale
 46. Coalla
 47. Coalle
 48. Coel
 49. Coele
 50. Coello