Pochodzenie nazwiska Abbas

Arabskie nazwisko wywodzące się od imienia Abbas, które oznacza „surowy, uroczysty, pokorny”.

 1. Pakistan Pakistan
 2. Irak Irak
 3. Sudan Sudan
 4. Egipt Egipt
 5. Iran Iran
 6. Indie Indie
 7. Syria Syria
 8. Algieria Algieria
 9. Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska
 10. Jemen Jemen
 11. Nigeria Nigeria
 12. Zjednoczone Emiraty Arabskie Zjednoczone Emiraty Arabskie

Nazwisko Abbas. Genealogia, pochodzenie, historia, znaczenie i ważność

Badanie możliwych początków nazwiska abbas pozwala nam dowiedzieć się więcej o osobach noszących to nazwisko. Pochodzenie, herb lub różne herby heraldyczne oraz bibliografia, w której wspomniano nazwisko abbas, są częścią tego ekscytującego badania. Możemy próbować prześledzić genealogię nazwiska abbas, a oprócz pierwotnych miejsc abbas, możemy dowiedzieć się, gdzie obecnie można znaleźć osoby o nazwisku abbas. W oparciu o to, co wiemy o sposobie powstawania nazwisk, możemy zaoferować realistyczne wyjaśnienie pochodzenia abbas.

Nazwisko Abbas na świecie

Istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że abbas przekroczyło granice swojego miejsca pochodzenia, aby w większym lub mniejszym stopniu osiedlić się w innych częściach świata. Mając do dyspozycji wszystkie informacje, które posiadamy dzisiaj, można stwierdzić, że kraje, w których abbas jest najbardziej rozpowszechnione, to następujące. Lista krajów z największą obecnością osób o nazwisku abbas daje nam perspektywę na historię nazwiska, wykraczającą poza jego pochodzenie, skupiając się na jego migracjach. Mobilność osób noszących nazwisko abbas sprawiła, że jest ono obecne w różnych krajach, jak można stwierdzić.

Historia Abbas

Czyny, sposób życia, miejsca zamieszkania, relacje rodzinne, jakie mieli, oraz prace, które wykonywali ci, którzy jako pierwsi przyjęli nazwisko abbas, znajdują się w każdym spojrzeniu wstecz na historię tego rodu. Dla osób takich jak Ty, zainteresowanych historią ukrytą za nazwiskiem abbas, niezbędne jest znalezienie wszelkiego rodzaju informacji, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, które pomogą zbudować solidną opowieść o tym, jak rozwinęło się narodzenie i ekspansja abbas. Historia, heraldyka, herby i ewentualna szlachectwo nazwiska abbas są rozproszone w dokumentach na różnych obszarach i w różnych okresach historycznych, dlatego konieczne jest złożenie skomplikowanej układanki, aby zbliżyć się do faktów z realistycznego punktu widzenia. W poniższych liniach znajdziesz wszystko, co udało nam się zebrać na temat nazwiska abbas.

Jest powszechne, że miłośnicy genealogii i nazwisk dostarczają nam informacji o szczególnej wartości, dlatego dane, które oferujemy na temat pochodzenia abbas, mogą ulec zmianie. Utrzymujemy naszą stronę internetową w aktualnym stanie dzięki własnym badaniom oraz dzięki wkładom osób takich jak Państwo, po weryfikacji; więc jeśli mają Państwo informacje na temat abbas i je nam przekażecie, zaktualizujemy je na naszej stronie. Prosimy mieć na uwadze, że jeśli są Państwo w stanie dostarczyć więcej danych na temat nazwiska abbas lub jakiegokolwiek innego nazwiska i jego pochodzenia, będziemy wdzięczni za współpracę z nami poprzez przesłanie nam informacji na temat pochodzenia abbas.

Znaczące postacie o nazwisku Abbas

Zakładamy, że były znaczące wkłady w ludzkość dokonane przez osoby o nazwisku abbas, chociaż nie wszystkie zostały udokumentowane do naszych czasów. Niestety, nie wszystkie wkłady osób noszących nazwisko abbas zostały odnotowane przez kronikarzy tamtych czasów. Nazwisko takie jak abbas może połączyć osobę z ilustrowanym rodowodem i wybitnym herbem. Jednakże należy pamiętać, że to indywidualne osoby, poprzez swoje życie i działania, przynoszą sławę i uznanie swoim nazwiskom. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, nosi nazwisko abbas, możecie potencjalnie zbudować ilustrowane rodowody dzięki waszym wysiłkom i cnocie. Naszym pragnieniem jest wyróżnienie w tej sekcji tych osób o nazwisku abbas, które z różnych powodów zostawiły swój ślad w biegu historii.

Nazwisko Abbas i jego źródła bibliograficzne

Bibliografia zawiera informacje związane z nazwiskiem abbas, co pozwala nam lepiej zrozumieć jego znaczenie. Pochodzenie, historia, herb lub różne herby oraz heraldyka abbas są odnotowane w wielu źródłach i dokumentach, które należy znać, aby lepiej je skompilować. Uważamy za bardzo zalecane skorzystanie z następujących źródeł, jeśli pragnie się przeprowadzić badania na temat nazwiska abbas, jak również wielu innych nazwisk. Dostęp do archiwów miejscowości lub miejsc, w których urodzili się i żyli przodkowie, jest oczywiście dobrym sposobem na śledzenie pochodzenia abbas.

ŹRÓDŁA

Te źródła są niezbędne do rozpoczęcia zrozumienia abbas, a także nazwisk ogólnie.

 1. Abas
 2. Abbasi
 3. Abbass
 4. Abbes
 5. Abbis
 6. Abbs
 7. Abbys
 8. Abasi
 9. Abaso
 10. Abass
 11. Abaz
 12. Abbaco
 13. Abbassi
 14. Abeos
 15. Abes
 16. Abis
 17. Abiss
 18. Abja
 19. Abos
 20. Abys
 21. Aubac
 22. Aubais
 23. Abs
 24. Abyss
 25. Aabac
 26. Aabak
 27. Abbic
 28. Abbaci
 29. Abbassa
 30. Avias
 31. Abac
 32. Abaj
 33. Abase
 34. Aabbasi
 35. Abbazi
 36. Aivas
 37. Abuak
 38. Abiak
 39. Abasa
 40. Abbess
 41. Abbiss
 42. Abbyss
 43. Abaco
 44. Abaga
 45. Abajo
 46. Abassi
 47. Abaza
 48. Abazi
 49. Abbazia
 50. Abeck